Czym jest transport ADR?

Transport ADR to przewóz towarów niebezpiecznych, który wymaga specjalnego podejścia i środków ostrożności. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, obowiązuje system regulacji prawnych dotyczących tego rodzaju transportu.

Przepisy dotyczące transportu ADR

Transport ADR jest regulowany przez międzynarodowe przepisy, które zostały opracowane przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ. W Polsce obowiązujące przepisy znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przewozu towarów niebezpiecznych drogą lądową. Przepisy te określają m.in. wymagania dotyczące opakowań, oznakowania, dokumentacji przewozowej oraz szkolenia osób zaangażowanych w transport ADR.

Rodzaje towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne dzielą się na różne klasy, w zależności od rodzaju zagrożenia, jakie stwarzają. W transporcie ADR wyróżnia się 9 klas towarów niebezpiecznych, które obejmują m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje łatwopalne, substancje żrące czy substancje radioaktywne. Każda z tych klas posiada swoje własne wymagania dotyczące opakowań, oznakowania oraz dokumentacji przewozowej.

Wymagania dotyczące pojazdów i kierowców

Pojazdy używane do przewozu towarów niebezpiecznych muszą spełniać szereg wymagań technicznych określonych w przepisach ADR. Wymagania te dotyczą m.in. konstrukcji pojazdu, systemów hamulcowych, oświetlenia czy wyposażenia dodatkowego, takiego jak gaśnice czy zestawy awaryjne. Kierujący pojazdem przewożącym towary niebezpieczne musi posiadać specjalne uprawnienia, tzw. świadectwo ADR, które uzyskuje się po ukończeniu odpowiedniego szkolenia oraz zdanym egzaminie.

Elastyczność i indywidualne podejście do klienta

Współpracując z firmą PioTrans, klienci mogą liczyć na elastyczność oraz indywidualne podejście do realizacji zleceń transportowych. Przedsiębiorstwo dostosowuje się do potrzeb i oczekiwań swoich kontrahentów, oferując usługi na różnych etapach procesu transportowego - od planowania trasy, przez załadunek, aż po dostarczenie ładunku do miejsca przeznaczenia. Dzięki temu PioTrans, firma transportowa ze Szczecina cieszy się uznaniem wśród klientów zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług oraz profesjonalizm.