Jakie są dopuszczalne wymiary i masy samochodów ciężarowych?

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, obowiązują określone przepisy dotyczące dopuszczalnych wymiarów i mas pojazdów ciężarowych. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz ochrona infrastruktury drogowej przed zbyt dużym obciążeniem. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Dopuszczalne wymiary samochodów ciężarowych

W Polsce obowiązują następujące maksymalne wymiary dla pojazdów ciężarowych oraz zespołów pojazdów (ciągnik siodłowy z naczepą lub przyczepą) zajmujących się m.in. transportem krajowym w Szczecinie:

a) długość pojedynczego pojazdu ciężarowego nie może przekraczać 12 metrów,

b) długość zespołu pojazdów nie może przekraczać 18,75 metra,

c) szerokość pojazdu lub zespołu pojazdów nie może przekraczać 2,55 metra (w przypadku pojazdów chłodniczych dopuszczalna szerokość wynosi 2,6 metra),

d) wysokość pojazdu lub zespołu pojazdów nie może przekraczać 4 metrów.

Dopuszczalne masy samochodów ciężarowych

W przypadku dopuszczalnych mas samochodów ciężarowych obowiązują następujące przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1995):

a) dopuszczalna masa całkowita pojazdu samochodowego o jednej osi napędowej nie może przekraczać 10 ton,

b) dopuszczalna masa całkowita pojazdu samochodowego o dwóch osiach napędowych nie może przekraczać 18 ton,

c) dopuszczalna masa całkowita pojazdu samochodowego o trzech osiach napędowych nie może przekraczać 26 ton,

d) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy z naczepą lub przyczepą) nie może przekraczać 40 ton.

Dodatkowo warto pamiętać, że istnieją także ograniczenia dotyczące nacisku na oś pojazdu. Dopuszczalny nacisk na oś pojazdu samochodowego wynosi 10 ton dla osi jednonapędowej, 11,5 tony dla osi dwunapędowej oraz 12 ton dla osi trójnapędowej.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wymiarów lub mas pojazdów ciężarowych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Zezwolenie takie wydawane jest przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) lub starostów, w zależności od rodzaju drogi, którą ma poruszać się pojazd.