Jak przebiega ewidencja czasu pracy kierowcy?

Ewidencja czasu pracy kierowcy jest kluczowym elementem w branży transportowej, zarówno dla pracodawców, jak i samych kierowców. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia ewidencji pozwala na optymalne zarządzanie czasem pracy, a także przestrzeganie przepisów prawa i unikanie kar. W artykule omówimy, jak przebiega ewidencja czasu pracy kierowcy, jakie są obowiązki pracodawcy i kierowcy oraz jakie narzędzia służą do kontroli czasu pracy.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich kierowców. Jest to niezbędne do zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz do kontroli jego wykorzystania. Pracodawca powinien również dbać o to, aby kierowcy byli świadomi swoich obowiązków i przestrzegali zasad dotyczących czasu pracy. W tym celu może organizować szkolenia oraz informować kierowców o wszelkich zmianach w przepisach. 

Obowiązki kierowcy

Kierowca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy, a także dbać o to, aby ewidencja czasu pracy była prowadzona prawidłowo. W praktyce oznacza to między innymi rejestrowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerw, a także czasu jazdy i odpoczynku. Kierowca powinien również zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w ewidencji czasu pracy swojemu pracodawcy.

Narzędzia do kontroli czasu pracy 

W celu ułatwienia kontroli czasu pracy kierowców stosuje się różne narzędzia. Jednym z nich jest tachograf – urządzenie rejestrujące dane dotyczące czasu pracy, prędkości pojazdu oraz innych parametrów jazdy. Tachografy są obecnie obowiązkowe w pojazdach przeznaczonych do przewozu osób i towarów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Innym narzędziem służącym do ewidencji czasu pracy podczas świadczenia usług transportowych np. w Szczecinie są karty kierowcy. Karta zawiera dane identyfikacyjne kierowcy oraz informacje dotyczące jego uprawnień. Karta kierowcy jest niezbędna do korzystania z tachografu cyfrowego, który umożliwia zapisywanie danych na karcie. 

W przypadku ewidencji czasu pracy kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe stosuje się również tzw. książki kontrolne. Są to specjalne dokumenty, które zawierają informacje dotyczące czasu pracy kierowcy oraz innych danych niezbędnych do kontroli przestrzegania przepisów.